Warriorscreed Foundation

 

Ooit legde hij een strijdersgelofte af voor de overheden van deze wereld en hierin vernam hij uit eerste hand wat voor kwade dingen voortkomen uit de machten van deze wereld. 

Nu, in deze tijd van nood en wanhoop waarin zijn medemensen, zijn naasten, meer en meer verdrukt worden, heeft hij deze zelfde strijdersgelofte afgelegd, maar dit keer niet voor de overheden van deze wereld maar voor zijn Heer en Koning Jezus Christus om het Koninkrijk voor te bereiden welke spoedig komen zal.

In de hoop dat velen hem zullen volgen, waar hij Jezus volgt, deelt hij zijn verhaal en getuigenis met eenieder die dit wil aannemen, opdat velen, net als hij, gered en bevrijdt mogen worden van het kwaad wat over deze wereld heerst. 

Voor vragen of contact, stuur gerust een mailtje via onze contact pagina of bekijk de facebook pagina van Gideon Joah om op de hoogte te blijven van de huidige ontwikkelingen, activiteiten en boodschappen God’s.

Warrior's Tale

Tijdschrift (Gratis downloaden)

'Van soldaat voor de wereld... tot strijder voor God'

Warrior's Tale tijdschrift
'Van soldaat voor de wereld ...
... tot strijder voor God'


Samenvatting van Warrior's Tale deel 1 'Van groen naar grauw grijs'

Magazine (Download for FREE)
ENGLISH VERSION

'From soldier for the world...
to be a warrior for God'

Magazine Warrior's Tale
ENGLISH VERSION


Summary of the first book Warrior's Tale part 1 'From green to gray grey' 

Boek deel 1
'Van groen naar grauw grijs'

Warrior's Tale
'Van groen naar grauw grijs'


Dit boek vertelt het verhaal en de getuigenis van een ex-militair en veteraan die op jonge leeftijd ingrijpende, ondoordachte keuzes maakte. Het beschrijft waar deze keuzes toe leidden en welk leven en gebeurtenissen ontstonden door het bewandelen van het pad van deze keuzes uit EIGEN inzicht.


We lezen dat er pas een omslag komt als hij aan het eind van zijn pad is gekomen, en hierdoor geen keuze-mogelijkheden over heeft.

Of toch wel??


We zien twee keuzes, de eerste leidt naar de dood … de tweede leidt naar leven …


Welke keuze heb jij gemaakt tot nu toe? Welke keuze ga je maken?

En wanneer zal jouw omslag zijn?


Het verhaal in dit boek wordt gedeeld met de intentie om hoop en bemoediging te bieden, zelfs in de donkerste dagen van het leven, wat er ook gebeurt of gebeurd is, wat je ook doet of gedaan hebt.


Er IS redding, er IS verlossing, er IS hoop … en die hoop is JEZUS CHRISTUS.

Boek deel 2

'Van grauw grijs tot zuiver wit'

Warrior's Tale
'Van grauw grijs tot zuiver wit'


De missie gaat verder, dit keer niet voor de wereld maar volledig toegewijd in dienst van Het Koninkrijk Gods, in dienst van Koning Jezus Christus en onder Hem als dienaar onder de mensen.
Zoals Daniel 12 beschrijft zullen er vele zijn die zullen onderzoeken en toetsen en de kennis zal vermeerderen, hiervoor dient dit boek en de geheimenissen welke God door dit boek wil openbaren aan hen die nog de moeite nemen te toetsen en te onderzoeken, want deze zijn het die de verstandigen genoemd worden, de oprechte rechtvaardigen en de kinderen Gods.
Velen zijn geroepen, slechts weinigen uitverkoren.
Ik groet en zegen jullie allen in de Naam van Jezus Christus en ik verheug me erop jullie te ontmoeten in het Koninkrijk dat spoedig komt. Gideon Joah.

Actueel:

''Laat onze missie dan vrede zijn!!''

Nu er zoveel te doen is over dienstplicht, oproepplicht en het mogelijk betrokken raken bij de komende (wereld)oorlog begint de media uiteraard óók wéér met hun propaganda en angstzaaierij…
Zo lezen we in een fries dagblad al dat “jongeren best te porren zijn om mee te vechten in een oorlog”
DIT IS OPHITSERIJ, MANIPULATIE EN KLEINE MAGIE die de satanische genootschappen gebruiken om jongeren te manipuleren en een “beweging” onder hen te starten waarbij ze niet voor elkaar onder willen doen en ÓÓK STOER EN DAPPER WILLEN ZIJN in deze beweging mee te gaan…
Zelfs ouders zullen zichzelf wijs laten maken dat het een “eer” is of zelfs “burgerplicht” en hun kinderen hierin ondersteunen…😪
 
TRAP HIER NIET IN!! GA HIER NIET IN MEE MAAR BESCHERM JE KINDEREN!!
Ik was ook ooit eens jong en vond het ook wel stoer en statig het leger in te gaan omdat ik DACHT en geloofde dat het eerbaar en nobel was… dit was echter pure indoctrinatie, weet ik nu, door de reclames en films die in mijn jeugd zo populair waren…🤨
 
Alsjeblieft mensen… Ik ben al enkele jaren bezig om mijn getuigenis te delen overal in Nederland in vele steden en dorpen….om te waarschuwen voor hetgeen komen gaat en dat ze nu willen beginnen…🙏🙏😪
Laat mijn getuigenis aub rondgaan… waarschuw de jongeren… waarschuw de ouderen en jullie kinderen…
OORLOG is een groot toneel… een spel van de satanische hogere machten om de bevolking uit te dunnen en nieuwe generaties te traumatische zodat ze meer en meer controle kunnen nemen door hun “zorg”
Kennis en geschiedenis wordt meer en meer verwoest, zodat het met elke generatie afneemt en de mens steeds meer onwetend word… nieuwe generaties worden gecreëerd naar HUN slechte en satanische evenbeeld en dat is NIET Gods Wil…
Dit is hoe satan zijn slechte en kwade wereld creëert…🤮😡
Hier deel ik het tijdschrift en de boeken die ik mocht schrijven en uitgeven en die ik overal gratis uitdeel van mijn eigen geld…
Ieder die interesse heeft ontvangt deze gratis!!
Het tijdschrift is gratis te downloaden en mag gedeeld worden… ook komt er binnenkort een Engelse vertaling bij…
 
Kijk en deel aub onze website en laat de waarschuwing rondgaan🙏🙏
En voor wie meer wil leren kijk ook eens op “geheimenissen onthuld”
 
En voor de goede orde…
EEN DEMISSIONAIR KABINET MAG GÉÉN NIEUWE BESLISSINGEN MAKEN BETREFFENDE NIEUWE ZAKEN ALS OORLOGSBETREKKINGEN.

Te bestellen:

Warrior’s Tale deel 2 wordt uitgegeven door boekscout en is te bestellen op: Boekscout: Warrior’s Tale 2, van grauw grijs tot zuiver wit van Gideon Joah,

https://www.bruna.nl/boeken/warrior-s-tale-2-van-grauw-grijs-tot-zuiver-wit-9789464687200

of via: Warrior’s Tale 2, van grauw grijs tot zuiver wit, Gideon Joah | 9789464687200 | Boeken | bol.com voor de prijs van €22,99.

 

Omdat wij beseffen dat niet iedereen een boek van 22,99 kan veroorloven, willen wij graag de gelegenheid bieden om voor inkoopsprijs een volledig combinatie-pakket te bestellen tegen de gemaakte onkosten.

Het tijdschrift en Warrior’s Tale deel 1 wordt exclusief uitgegeven door Warriorscreed, en wordt inmiddels al geruime tijd gratis uitgedeeld aan daklozen, hulpbehoevenden en een ieder die interesse heeft in de steden waar wij werkzaam zijn.

Uiteraard kunnen de tijdschriften en boeken ook afzonderlijk besteld worden, ook wanneer u geen geld te besteden heeft, of er geen geld aan uit wil geven, kunt u een bestelling plaatsen en sturen wij deze met liefde gratis op zolang de voorraad strekt.

De opbrengsten van deze website worden gebruikt voor het project Warriorscreed en het gratis verzenden van tijdschriften en boeken aan liefhebbers die het niet zo breed hebben, dit alles zonder winstoogmerk.

Uiteraard wordt een liefdevolle gift, in welke vorm dan ook, om het project voor daklozen en hulpbehoevenden te ondersteunen in hun eerste levensbehoeften zeer gewaardeerd. 


Onkosten inkoop/drukwerk/verzenden:

Tijdschrift    €1,00

Boek deel 1  €3,00

Boek deel 2 €16,00

Verzendkosten: €7,50

 

Combinatie-pakket (onkosten €28,50) bestaande uit:

2 tijdschriften (om weg te geven), Warrior’s Tale deel 1 en 2 + verzendkosten.

 

Onkosten boeken/ vrije gift overmaken naar:

Voorzitter Warriorscreedfoundation

Ter name van: H.H. Koes

Rekening nummer: NL13 ABNA 0546 8633 37

Voor bestellingen of vragen EMAIL NAAR:

klik hier: warriorscreedfoundation@outlook.com
(vergeet niet je adres te vermelden om je bestelling te kunnen versturen)

DE OGEN ZIJN DE VENSTERS VAN DE ZIEL...

Kijk je naasten eens in de ogen, zie je Gods schittering en glans van geluk, liefde, vreugde, blijdschap en vrijheid in de glans van hun ogen?
Of zie je de doffe leegte welke de wereld hen heeft opgelegd?
Wanneer je de schittering van Gods Wezen en de Aanwezigheid van De Heilige Geest van Jezus in de ogen van je broers en zussen ziet schitteren, vier dan deze vreugde met hen en breng dank, eer en aanbidding aan God onze Vader door de genade van Jezus Christus in eenheid en saamhorigheid.

Maar zie je de doffe leegte van de wereld, welke de slechte god van deze wereld hen heeft opgelegd... Weet dan dat er een taak voor ons ligt, de taak van Gods kinderen en heiligen om de schitterende glans van vreugde en blijmoedigheid in hun oog, ziel en wezen terug te brengen in Naam van onze Heer en Koning Jezus.

Het is de taak van Gods kinderen om het HET LICHT DER WERELD te zijn zoals Hij het Licht der wereld was en is!
Vraag je naasten, en ja, zelfs je vijanden, wat je voor hen kan betekenen, wat je kan en mag doen om de schittering en glans in hun oog, ziel en wezen terug te brengen.

Dit is hoe het Koninkrijk Gods zal groeien naar het Voorbeeld en de Leer van Jezus Christus, de Gezalfde Redder Gods, de Messias, de Gevolmachtigde door onze God Vader.
Dit is hoe zegen ontstaat en gegeven is... voor de GEHELE mensheid...

Wees dan gezegend in Naam van Jezus Christus.