De vijand onthuld

Nu de gemeenschap van Christus in opmars is en steeds meer Jezus Christus tegemoet treden en hun Redding naderen, is de vijand erop gebrand om alles op alles te zetten en de heiligen Gods tegen te houden. 

We weten dat satan deze strijd al reeds verloren heeft in en door Jezus Christus, onze Redder.


Jezus Christus is Het Licht van de wereld en voor eenieder die Hem wil aannemen.

En al dat duister is en in het duister geschied zal aan Het Licht gebracht worden. 

Zie hier de vijanden van al dat GOED is, zie hier de vijand van de gemeenschap van Christus, 

want hij gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden.

(Als de links hieronder niet automatische werken raden we het aan ze te kopieren en te plakken in een nieuwe internet browser)

Waarom zie ik nu wéér zoveel MISPLAATSTE VERONTWAARDIGING over oa. het euro songfestival?
Jullie zijn allemaal DEEL van deze genootschappen zolang je deel neemt aan deze wereld.. 
Want deze satanische genootschappen worden GESPONSORD door jullie geld waarvoor jullie je levens opofferen en de levens van jullie kinderen aan overgeven..
Voor de welvaart, de luxe, het GENOT (genoot-schappen) die deze satanische genootschappen, de hogere machten van deze wereld, jullie bieden en jullie sperren jullie mond wijd open om door hen gevoed te worden elke dag!
Hypocrieten!
 
De vicieuze cirkel der HYPOCRISIE…
En weer is het de machtigen der aarde, de overheden gelukt…
Wederom is de woede, de haat, en de verontwaardiging van de mens gericht… precies waar zij het willen hebben…
Wederom gebruikt de machten der aarde en overheden hun MEDIUM in veelvoud, de MEDIA, om de gevoelige snaren van de mensheid, de zwakke emoties en gevoelens, te bespelen en het te richten waar ze willen… zolang het maar niet op hen gericht is…
Wederom is daar wéér het slachtoffer/dader verhaal waarin wéér oa. kind/kinderen slachtoffer is/zijn… dit raakt mensen precies op hun gevoelige snaartjes…
HYPOCRIETEN!
Wie van de mens AANBID, VEREERT, BEWONDERD, VOLGT en VERHOOGT niet de aristocrate satanisten en luciferianen welke DAGELIJKS duizenden kinderen offeren, martelen, verkrachten, doden en zelfs eten!? 
Deze zogenoemde “idolen”, “sterren”, en de “grote namen der aarde” welke jullie als mens op een verhoging plaatsen en vereren?
Met open en opgeheven handen staan jullie voor ze te dansen en aanbidden, vullen jullie dagelijks je gedachten en harten met hun muziek, hun woorden en AL HUN VUILIGHEID…

Hoeveel geld en levenstijd offeren jullie wel niet aan deze satanische luciferianen waardoor zij hun sadistische vuile gruwelheden kunnen en mogen uitvoeren??
Sterker nog… EN OVERPEINS DIT!! Jullie voeden je kinderen op naar hun voorbeeld… 
Jullie staan toe dat onze kinderen IEDERE DAG WEER door hen en hun satanische religie beïnvloed worden met al de VUILIGHEID welke ze onze kinderen voeden…
Jullie maken je druk om al die vuile pedofielen in de hoger geplaatste functies en plaatsen terwijl jullie je te jonge kinderen te vroeg te rijp en volwassen laten opgroeien naar het voorbeeld van jullie idolen en sterren, de modellen en populaire INFLUENCERS… Als domme schapen in massa achter ze aan!
Jullie laten je KINDEREN poseren in uitdagende sexy kleding, opgemaakt als prostituees alleen om populair en geliefd te zijn bij de massa, bij de mens… of om je eigen jeugd te spiegelen in je kind… Het verlangen naar verleden…
JULLIE WETEN WAAR IK OVER SPREEK!

Kijk op tiktok en de vele andere vormen van populaire massa media…
ZIE hoe jullie kinderen er veel te jong bij lopen!
HOE DENKEN JULLIE DAT PEDOFIELEN PEDOFIELEN WORDEN?
HOE ZOU DIT ONTSTAAN?
Dat volwassen mensen LUST EN BEGEERTE krijgen naar kinderen… JULLIE voeren jullie kinderen op als LUSTobjecten in jullie streven naar aandacht, aanvaarding, waardering en zelfs populariteit…
ZIE hoe jullie kinderen er bij lopen! HYPOCRIETEN
WAAR is de opvoeding gebleven? Waarmee VOEDEN jullie je kinderen?
JULLIE VERGIFTIGEN JE KINDEREN!
Zowel letterlijk als figuurlijk… zowel vleselijk als geestelijk…
De wereld zoals deze is is ontstaan door DE MENS… en daar zij jullie ALLEMAAL deel aan… NIEMAND is onschuldig… iedereen is medeplichtig!!

BEKEER JE AUB… Keer je hier van af!
TOON BEROUW EN BELIJD JE SLECHTE LEVEN 
VRAAG VERGEVING AAN JEZUS CHRISTUS EN ONTVANG DEZE…
DAN…ONTVANG ZIJN HEILIGE GEEST en VOLG Deze terug naar jullie oorsprong… terug naar jullie WARE GOD ALMACHTIG… terug naar Onze Hemelse Vader!

Wederom is onze aandacht afgeleid… En is onze haat en woede gericht op iets wat over 2 weken weer vergeten is… En dan weer de volgende, en dan weer de volgende, en zo voort, en zo voort…
Totdat we gewend zijn geraakt en onze gevoelige snaren niet langer gevoelig zijn en ons geweten is dichtgeschroeid en onze harten verkild…

WORD WAKKER EN OPEN JE OGEN!!

Media = virus

de
vrill-society

Verlustig je
NIET aan deze
verleidelijke
SCHIJNselen!

 
Deze vrill-society waren en ZIJN een satanische genootschap die ten tijde van de tweede wereldoorlog samen werkte met de occulte wetenschapsonderzoeken van Hitler genaamd hydra…..het zijn heksen die in direct contact staan met GEVALLEN engelen…satan dus….
De technologie welke Hitler heeft ontvangen van de “geheime beschaving” op antarctica onder leiding van “the master” is gestolen door Amerika en word al decennialang gebruikt om de agenda van de ANTICHRIST uit te voeren…..dit zien we nu overal om ons heen…mede door w.e.f.
Laat je NIET verleiden door de aankondiging van hun “schone verschijning”….het zijn satanische heksen, de hoeren van de gevallenen….
De reden van hun lange haren komt vanuit dezelfde oorsprong als waarom veel vrouwen vroeger JUIST hun verleidelijke lokken BEDEKTEN….
Het waren namelijk de GEVALLEN engelen welke zich verlustigden aan de vrouwen der mensen welke zij herkenden aan hun prachtige lange haren…..
Deze satanische heksen van de vrill-society en ver daarvoor waren de hoeren, de zogenaamde “orakels” van de gevallenen engelen en deze HOERERIJ met satan is al begonnen in het vroegere babylon 🤮🤮
Als gevolg van de hoererij tussen de vrouwen en de engelen werden er gruwelen geboren die de mensheid tot ondergang zouden brengen….hierdoor werd God vertoornd en kreeg spijt dat Hij de mens geschapen had en is de zondvloed over de aarde gekomen…..
Noach was de ENIGE in die tijd die nog volmaakt was in zijn GENENratie….
en nu worden deze heksen, deze hoeren van satan, wéér populair gemaakt…..en het zal zijn als in de dagen van noach…..😪🤮😡

Revelations of Jesus Christ ministries legt goed uit in welke leugen de mensheid leeft, leer van onze amerikaanse broeder welke uitverkoren is om Gods geheimenissen te onthullen zoals beschreven staat in Daniël 12 en als wachter op de muur fungeert.

 

The whole world is a stage part 1:

The whole world is a stage part 2:

https://youtu.be/bzGb70ZX5fw?si=WyyufayQbfa2_6LQ

 

The whole world is a stage part 3:

The whole world is a stage part 4:

kundalini,
de
SCHIJNheilige
geest

 
https://youtu.be/Le2sFRZ021E?si=e240e3Ypskyh_54G

https://www.facebook.com/100001768804601/videos/932835944628979/

https://youtu.be/ZTJI–YOutM?si=Nm4ORgS3UPjRQsie

 

Zeer uitgebreidde uitleg van de satanische agenda achter new age en wat het werkelijk inhoud:

https://youtu.be/LAQyVF7gjz0?si=9wCyOlUJjhJ2tM9w

 

 

Deel 1:

Deel 2:

Deel 3:

Waarom VERBINDING zoeken met elkaar NIET van God is.
INTEGENDEEL, het is de leer van lucifer, nu satan, en tegenwoordig populair gemaakt als de kundalini, grotendeels door de “new age” beweging.
Ook in vele kerken is deze listige SLANG binnengedrongen en heeft vele “christenen” die al GEBONDEN zitten in de ”ONCE SAVED ALWAYS SAVED”- doctrine, verleid en misleid.
Het zijn de mannetjes (en veelal ook vrouwtjes) die de kerken binnendringen en zelfs de huiskamers binnendringen en de “christenen” verleiden en misleiden met deze valse doctrines van de duivel. (vaak zijn het ook degenen die huiskamerkringen en samenkomsten motiveren en zelfs organiseren, je ziet ze dan af en toe andere mensen apart nemen waar ze even alleen mee praten, ze te CHARMEREN, om deze zwakke schapen te verslinden als wolven, deze zwakke schapen spreken daarna hetzelfde woord als de wolf en zo wordt de gemeenschap meer en meer verleid en misleid in deze valse duivels doctrine) (2 Timotheüs 3: 5-7)
Voornamelijk in de meer charismatische gemeenschappen (maar ook in ALLE andere gemeenten en kerken) die doorgaans MEER OPEN staan voor de geest….en tegenwoordig DE Heilige Geest van Jezus Christus nauwelijks nog (her)kennen en hierin GEEN onderscheiding meer kennen en blind zijn.
Ze zijn zoekende naar De Heilige Geest en hier speelt de duivel listig en sluw op in door ze gevoelige liedjes te geven welke hun gevoelige snaartjes bespelen en raken…er komen NEW AGE-“evangelisten”, gestuurd door satan, de kerken binnen en ook deze beginnen de gemeente te CHARMEREN (charming = betoveren!) en beïnvloeden met emoties, lieve fluisterende, vaak zielige, gevoelige, woordjes, en ze LIJKEN hele goede lieve en mooie mensen maar hun harten zijn duister en ze kennen Jezus Christus NIET en ze willen Hem ook niet kennen.
Ook in onze eigen gemeente is deze misleiding gaande en we proberen uit alle macht te WAARSCHUWEN, de ALARMBELLEN te luiden, de BAZUINEN te LUIDEN, maar er is geen ingang…ze willen of kunnen niet luisteren en De Waarheid is inmiddels een Steen des aanstoots geworden daar, onder andere door kwade geroddel onder hen…
Nu wordt zelfs van de kansel opgeroepen dat we als christenen en als mensen MEER moeten ”VERBINDEN” en juist hierin herken je de LEUGEN welke REGELRECHT IN GAAT TEGEN DE LEER VAN JEZUS CHRISTUS die ons leert dat wij NIET verbonden moeten zijn maar vrij moeten zijn om Hem te volgen.
Hij is niet gekomen om vrede te brengen maar het zwaard, en het Zwaard is Zijn Woord, De Waarheid….en de Waarheid is dat wat VERBONDEN is géén vrijheid geniet maar GEBONDEN is, Jezus Christus is gekomen om VRIJ te maken.
De kerken en gemeenschappen zijn al decennialang gebonden in hun eigen gebouwtjes, regeltjes, wetten, gebruiken en tradities…ieder hun EIGEN clubje…en nu roepen ze op nog MEER te VERBINDEN hierin, en zelfs met ELKAAR.
Dit zien we óók in de wereld gebeuren op dit moment, de ”one-world” religie die de satanische hogere machten der kerken aan het invoeren zijn, de NEW AGE is deel van deze beweging!! De list van de antichrist!
Het is EXACT HETZELFDE dat de NEW AGE ook al tijdenlang leert aan de volgers van deze OOSTERSE LERINGEN. (oosterse leringen dragen niet voor niets het symbool van de slang/draak!) (Openbaring 16: 12-13)
Het lijkt geen kwaad te zijn omdat het goed KLINKT, en vaak zelfs ontzettend lief en aardig als het vriendelijke oude vrouwtje met de prachtige glimmende appel, maar dat is juist de tactiek van de duivel om te verleiden!!
Hier een voorbeeld om praktisch en logisch in te laten zien waarom VERBINDING niet naar De Leer van Jezus Christus is:
We vormen een gemeenschap en we vormen een kring waarin we VERBINDING zoeken en maken met elkaar door de armen in elkaar te haken…en dan gaan we doen wat de Heer van ons verlangt.. we gaan Hem groot maken en prijzen en we gaan erop uit om Zijn evangelie te brengen… oeps, dat lukt niet… want we zijn VERBONDEN… dan maar proberen SAMEN te dansen voor De Heer om Hem groot te maken… wellicht kunnen we De Heer daar dan nog wat mee “entertainen”… (Amos 5: 21-24)
Ook hierin zijn we dan zo GEBONDEN dat we slechts cirkeltjes kunnen draaien met elkaar en uiteindelijk alleen dat nog kunnen… IN VICIEUZE CIRKELTJES DRAAIEN!! (zoals ze al decennialang doen, geen steek vooruit komen en maar blijven hangen onder aan het kruis in hun lasten en zonden)
Nu dan.. we gaan met onze gemeenschap in dezelfde kring staan maar dit keer VRIJ en NIET verbonden met elkaar… we gaan de Heer prijzen en groot maken! iedereen is vrij om dit op zijn of haar manier te doen…
We gaan erop uit om de blijde evangelie te brengen, iedereen kan uitstappen en doen wat de Heer van ons verlangt.
En het samen dansen?? Ook dat lukt een stuk beter wanneer we ONGEBONDEN zijn!!
HOED JULLIE GEMEENTEN VOOR DE WOLVEN IN SCHAAPSKLEREN, OOK SATAN HEEFT ZIJN “EVANGELISTEN” EN HIJ VERSCHIJNT ALS EEN ENGEL DES LICHTS!!
Je herkend ze aan hun taalgebruik, ze spreken dezelfde taal als de wereld, dezelfde taal als de valse doctrines en leringen van deze wereld, en ze spreken het TEGENOVERGESTELDE van wat Jezus Christus zegt als je GOED ONDERZOEKT WAT ZE ZEGGEN EN LEREN…
We hebben onze nieuwe “broeder” erop aangesproken en zoals de slang altijd doet, reageerde hij in eerste instantie emotioneel en zielig… Toen we niet voor deze manipulatie vielen werd hij uiteraard kwaad en opvliegerig en begon hij zijn ware aard te tonen door de woorden die hij sprak…hierin herkennen we de vijandschap…niet naar ons maar naar onze Heer Jezus Christus welke De Waarheid IS…onze liefde voor de mens zal niet verminderen..hoe vijandig ze ook zijn of doen…wij weten dat het de kwade machten zijn die hen (VER)BINDEN.
Onthoud aub mensen, lieve broers en zussen, niet iedereen die zichzelf een “christen” noemt en zich zo voor doet is er ook daadwerkelijk één, de geïnfiltreerde vijand SPEELT de vriend of broeder… de kerken en gemeenschappen zijn overspoeld met satans infiltranten… en ze worden met open, liefdevolle armen ontvangen en omarmd en zelfs op de kansel geplaatst…😪
Op deze manier zijn al vele DUIVELS de voorgangers geworden van kerken en gemeenschappen!!
LEER TOETSEN, ONDERZOEKEN EN ONDERSCHEIDEN VAN GEEST!!
Vermaan, behoed, onderwijs en ja, bestraf, elkander om de gemeenschap van Christus, de bruid van Christus, gereed te maken voor Zijn Komst. (Hebreeën 3: 13)
Voor velen is Hij al gekomen om de verloren schapen PERSOONLIJK te halen die door de valse herders verdwaald en verloren waren…(Ezechiël 34: 1-12)

Door ”VERBINDING”
gebonden,

de leer van lucifer
aan het Licht gebracht

 
De new age CULT-UUR exposed! ERNSTIGE WAARSCHUWING!
De hedendaagse nieuwste en meest populaire religie komt van de cult van de new age, de religie van ZELFliefde en ZELFverhoging maar toch oproept tot “verbinding” in deze egoïstische en egocentrische beweging.
We zijn al erg lang in strijd tegen deze religie, deze cult van satan. Want het is de duivel zelf welke zich samen met zijn demonen vermomd heeft als “licht” en “liefde”, die als het lieve oude vrouwtje met zacht fluisterende woordjes komt om te verleiden, om de giftige appel aan te bieden.
zelfs in vele kerken en gemeenschappen is deze al toegelaten en omarmd.
Deze beweging is een zeer verraderlijke beweging welke rust en vrede verkondigd en beloofd maar het TEGENDEEL levert.
we hebben inmiddels al zoveel SLACHT-OFFERS van new age meegemaakt, gesproken en gewaarschuwd en STUK VOOR STUK hebben ze dezelfde KLACHTEN, lasten en bezwaringen.
Één keer is uniek, twee keer is toeval, maar vanaf de derde keer is het een patroon en het patroon dat wij zien bij de slachtoffers van de new age cult is ALTIJD hetzelfde:
hun “hoofd zit te vol” , te vol om een goed gesprek te voeren omdat ze geen informatie meer kunnen opslaan. Hierdoor kunnen ze niet langer leren, niet lezen, niet goed functioneren…het enige waar ze nog hun “rust en vrede” in vinden is in zichZELF, in hun EIGEN kleine bubbeltje, hun eigen kleine uni-versum waarin zij ZELF goden zijn, in een zweverige “spirituele” zombie-achtige staat van zijn.
Als gevolg hiervan worden kinderen, relatie, gezinnen, verwaarloosd en komt er onenigheid en stress (en het hoofd NOG voller).
Veelal kiezen ze dan ook voor zichZELF en verlaten hun partner en kinderen, de gebroken gezinnen van tegenwoordig stijgen de pan uit! En dat is exact wat satan wil, gezinnen kapot maken en het traditionele huwelijk tussen man en vrouw, de gezinnen, vernietigen.
Opvallend is ook dat het veelal vrouwen betreft, waarom? Omdat vrouwen nu eenmaal emotioneler en gevoeliger zijn en dus makkelijker te beinvloeden en verleiden, en zij op hun beurt verleiden de zwakke mannen die zich laten leiden door vleselijke gevoelens en emoties (hormonen)
Deze slachtoffers van new age zijn dan ook veelal ontzettend in de war, daardoor onhandig en onstabiel ( in het verkeer vaak ronduit gevaarlijk!), nerveus, depressief, neerslachtig… maar ze FAKEN vreugde, liefde en vrede voor de buitenwereld. (onder de mom “fake it till you make it”, maar dit is wederom een leugen van satan)
Ze zijn SCHIJNmensen geworden, en velen van hen erkennen dat ze gedeeltes van zichzelf zijn kwijtgeraakt en zichzelf verloren zijn en dat klopt, het is de vuile slang, satan, nu vooral bekend onder de naam “kundalini” welke hun bewustzijn heeft overgenomen, en dat verklaart ook waarom ze niet langer kunnen denken en vastzitten, ieder gebonden in hun EIGEN bol-werkje….
Zoals altijd komt het duister aan het licht en gelukkig zijn er inmiddels veel EX new agers die Jezus Christus, De Redder Gods, mogen ontmoeten en die zich afkeren van de new age omdat Jezus Christus hen, door Zijn Heilige Geest, heeft laten ZIEN en hen naar Waarheid heeft geleid.
En uiteraard komt satan dan ook weer met een oplossing, een “redding”, want hij kopieert alles van God gegeven omdat hij God wil zijn.
We zien dit continu weer, de kwade machten der aarde creëren een probleem waar veel mensen in vast komen te zitten en komen dan met hun zogenaamde “oplossing” welke in feite gewoon een verder verval is… vaak letterlijk een VAL.
 
HIER NU DE VOLGENDE WAARSCHUWING.
We zien en weten nu de slechte en kwade gevolgen van deze new age beweging, het grootste symptoom is een overvolle brein, het “hoofd te vol” en ze kunnen het niet langer bol-werken.
Dus wat bieden de kwade machten der wereld nu voor een “prachtige en vooral gemakkelijke oplossing”??
De mogelijkheid tot het “verlichten” van je brein door je breingegevens te transporteren naar een stukje externe technologie, een soort van externe harde schijf waar je je gedachten, gevoelens, en geheel de inhoud van je geestelijk wezen in op kan slaan zodat je weer wat “rust” en “vrede”in je bolletje krijgt en de “brainfog” vermindert….
DIT IS EEN LEUGEN EN EEN VERADERLIJK PLAN VAN SATAN om jouw brein, je ziel, en geheel je wezen te stelen en op te slaan in zijn ARTIFICIELE wereld van technologie waar je NOOIT WEER UIT KOMT en NERGENS MEER controle over hebt.
Voor EEUWIG gevangen in een onsterfelijk SYSTEEM van satan!!
(deze technologieën bestaan al langer en worden al lange tijd experimenteel en listig op de mensheid getest door de kwade machten die heersen over de aarde zoals oa de pharma keija (toverij), zie afbeeldingen)
zien jullie nu de agenda van de satanische machten van deze aarde? worden jullie niet al ontzettend lang en steeds een stukje meer VAST gezet en GEBONDEN in het systeem van deze wereld?
Het “leven” dat jullie denken te leven is al lang niet meer het leven dat God geschapen heeft…..want zoals altijd KOPIEERT satan alles en MISVORMD het naar zijn evenbeeld….hierdoor is het leven van God gegeven nu een langzaam sterven geworden….WAAROM?? EN WAAROM ZOU EEN LIEFDEVOLLE GOD DIT TOELATEN??
omdat onze liefdevolle God de mens, jullie, de vrijheid van keus en de vrije wil gegeven heeft…zonder dat zouden jullie slaven zijn zoals jullie nu de verre slaven zijn van deze wereld zijn door jullie EIGEN SLECHTE KEUZES die jullie maken vanuit de slechte eigenschappen, de aard van het BEESTje en deze hebben SLECHTE GEVOLGEN.
Het is hierdoor dat jullie als mens het kwaad, satan, de macht over deze wereld hebben gegeven, al eeuwenlang!!
door alles wat hij jullie aanbied te genieten, te verlangen, te behoeven, lusten en begeren heeft hij jullie al eeuwenlang in de tang en het is Jezus Christus die jullie daaruit probeert te redden door Zijn Woord, Zijn Leer, Zijn Voorbeeld en Zijn Heilige Geest….VOLG HEM en leer over Hem!
 
Geef Hem jouw leven en geef je “leven” in deze wereld op! Geef je “ZELF” op!! want jouw “zelf”, jouw “ik”, en jouw “eigen” is NIET langer de oorspronkelijke goede mens welke God Almachtig geschapen heeft maar is geworden als het BEEST naar de aard van het BEESTje…en ja, ook JIJ die bent gaan geloven dat je “best wel goed bent”, ook JIJ bent corrupt geraakt met de slechte in-vloedingen van deze wereld waardoor je slechte eigen-schappen zijn ontstaan.
Het is niet voor niets dat Gods Woord ons waarschuwt dat wij ons “eigen ik”, ons VLEES af moeten leggen als oude vervuilde kleding!!
“HIER IS DE WIJSHEID, wie verstand heeft, laat hij HET GETAL VAN HET BEEST berekenen, want HET IS EEN GETAL VAN EEN MENS, en zijn getal is 666” (openbaring 13: 18)
“de toorn van God word geopenbaard vanuit de hemel over ALLE goddeloosheid en ongerechtigheid van de MENSEN, die De Waarheid en ongerechtigheid ONDERDRUKKEN.
Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het immers geopenbaard.
Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn Eeuwige Kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij NIET te verontschuldigen zijn.”
voor vragen of verdere uitlegging stuur gerust een bericht of mail.

Brain tech,
sience behind new age
EXPOSED

Mattheüs 7: 13-14 

Gaat in door de enge poort, want wijd is [de poort] en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.

Lucas 13: 24 

Hij zeide tot hen: Strijdt om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen.

Mattheus 7: 21-23

Niet alle mensen die Here tegen Mij zeggen, komen in het hemelse Koninkrijk. Want daar komt u alleen als u doet wat mijn hemelse Vader wil. Op de dag van het grote oordeel zullen velen tegen Mij zeggen: “Here, wij hebben in uw naam geprofeteerd.

 

 

Waarschuwing voor alle volgers die zo makkelijk verleid worden tot het volgen van zo ongeveer alles…
Nu is NUMEROLOGIE weer actueel en populair… zelfs onder veel “christenen”.
numerologie vindt zijn oorsprong in de leer van de gevallen engelen en de satanische genootschappen die deze leer populair maken op vele slinkse manieren. 
Het is bedoeld om mensen te misleiden, te binden en te beperken om obsessief te worden bij het zien van getallen, dit zijn de afleidingen van de gevallen engelen daarom worden veel van deze getallen ook engelen getallen genoemd. Besef aub. dat lucifer, nu satan maar tegenwoordig ook ”kundalini” genoemd, zich VOOR DOET als een engel des lichts en liefde met het doel te misleiden en te bedriegen want hij is de vader der leugens.

Keer je af van deze valse leer en obsessie en keer je tot Jezus Christus, Zijn Leer en Voorbeeld.. 

Jezus roept ons op om ons over te geven aan Zijn Heilige Volmaakte Geest..

Dan zal Hij jouw leiden tot het Ware Leven naar Zijn Evenbeeld..

numerologie