De vijand onthuld

Nu de gemeenschap van Christus in opmars is en steeds meer Jezus Christus tegemoet treden en hun Redding naderen, is de vijand erop gebrand om alles op alles te zetten en de heiligen Gods tegen te houden. 

We weten dat satan deze strijd al reeds verloren heeft in en door Jezus Christus, onze Redder.


Jezus Christus is Het Licht van de wereld en voor eenieder die Hem wil aannemen.

En al dat duister is en in het duister geschied zal aan Het Licht gebracht worden. 

Zie hier de vijanden van al dat GOED is, zie hier de vijand van de gemeenschap van Christus, 

want hij gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden.

(Als de links hieronder niet automatische werken raden we het aan ze te kopieren en te plakken in een nieuwe internet browser)

Waarom zie ik nu wéér zoveel MISPLAATSTE VERONTWAARDIGING over oa. het euro songfestival?
Jullie zijn allemaal DEEL van deze genootschappen zolang je deel neemt aan deze wereld.. 
Want deze satanische genootschappen worden GESPONSORD door jullie geld waarvoor jullie je levens opofferen en de levens van jullie kinderen aan overgeven..
Voor de welvaart, de luxe, het GENOT (genoot-schappen) die deze satanische genootschappen, de hogere machten van deze wereld, jullie bieden en jullie sperren jullie mond wijd open om door hen gevoed te worden elke dag!
Dit is hypocrisie..
 
De vicieuze cirkel der HYPOCRISIE…
En weer is het de machtigen der aarde, de overheden gelukt…
Wederom is de woede, de haat, en de verontwaardiging van de mens gericht… precies waar zij het willen hebben…
Wederom gebruikt de machten der aarde en overheden hun MEDIUM in veelvoud, de MEDIA, om de gevoelige snaren van de mensheid, de zwakke emoties en gevoelens, te bespelen en het te richten waar ze willen… zolang het maar niet op hen gericht is…
Telkens is daar wéér het slachtoffer/dader verhaal waarin vaak oa. kind/kinderen slachtoffer is/zijn… dit raakt mensen precies op hun gevoelige snaartjes.
Dit is ook hypocrisie.
Wie van de mens SPONSOREN, AANBID, VEREERT, BEWONDERD, VOLGT en VERHOOGT niet de aristocrate satanisten en luciferianen welke DAGELIJKS duizenden kinderen offeren, martelen, verkrachten, doden en zelfs eten!? 
Deze zogenoemde “idolen”, “sterren”, en de “grote namen der aarde” welke jullie als mens op een verhoging plaatsen en vereren?
Met open en opgeheven handen staan jullie voor ze te dansen en aanbidden, vullen jullie dagelijks je gedachten en harten met hun muziek, hun woorden en AL HUN VUILIGHEID…
 
Hoeveel geld en levenstijd offeren jullie wel niet aan deze satanische luciferianen waardoor zij hun sadistische vuile gruwelheden kunnen en mogen uitvoeren?
Sterker nog… EN OVERPEINS DIT! Jullie voeden je kinderen op naar hun voorbeeld… 
Jullie staan toe dat onze kinderen IEDERE DAG WEER door hen en hun satanische religie beïnvloed worden met al de VUILIGHEID welke ze onze kinderen voeden…
Jullie maken je druk om al die vuile pedofielen in de hoger geplaatste functies en plaatsen terwijl jullie je te jonge kinderen te vroeg te rijp en volwassen laten opgroeien naar het voorbeeld van jullie idolen en sterren, de modellen en populaire INFLUENCERS… Als domme schapen in massa achter ze aan!
Jullie laten je KINDEREN poseren in uitdagende sexy kleding, opgemaakt als prostituees alleen om populair en geliefd te zijn bij de massa, bij de mens… of om je eigen jeugd te spiegelen in je kind… Het verlangen naar verleden…
JULLIE WETEN WAAR IK OVER SPREEK!
 
Kijk op tiktok en de vele andere vormen van populaire massa media…
ZIE hoe jullie kinderen er veel te jong bij lopen!
HOE DENKEN JULLIE DAT PEDOFIELEN PEDOFIELEN WORDEN?
HOE ZOU DIT ONTSTAAN?
Dat volwassen mensen LUST EN BEGEERTE krijgen naar kinderen… JULLIE voeren jullie kinderen op als LUSTobjecten in jullie streven naar aandacht, aanvaarding, waardering en zelfs populariteit…
ZIE hoe jullie kinderen er bij lopen! Dit is HYPOCRIET
WAAR is de opvoeding gebleven? Waarmee VOEDEN jullie je kinderen?
JULLIE VERGIFTIGEN JE KINDEREN!
Zowel letterlijk als figuurlijk… zowel vleselijk als geestelijk…
De wereld zoals deze is is ontstaan door DE MENS… en daar zij jullie ALLEMAAL deel aan… NIEMAND is onschuldig… iedereen is medeplichtig!
 
BEKEER JE AUB… Keer je hier van af!
TOON BEROUW EN BELIJD JE SLECHTE LEVEN 
VRAAG VERGEVING AAN JEZUS CHRISTUS EN ONTVANG DEZE…
DAN…ONTVANG ZIJN HEILIGE GEEST en VOLG Deze terug naar jullie oorsprong… terug naar jullie WARE GOD ALMACHTIG… terug naar Onze Hemelse Vader!
 
Wederom is onze aandacht afgeleid… En is onze haat en woede gericht op iets wat over 2 weken weer vergeten is… En dan weer de volgende, en dan weer de volgende, en zo voort, en zo voort…
Totdat we gewend zijn geraakt en onze gevoelige snaren niet langer gevoelig zijn en ons geweten is dichtgeschroeid en onze harten verkild…
 
WORD WAKKER EN OPEN JE OGEN!!
 
Media = virus

Gods Woord leert ons dat ALLES wat voortkomt en IEDEREEN die zich inlaat met TOVERIJ… VERVLOEKT IS…

Niet omdat God dit wil maar omdat dit het logische GEVOLG IS VAN DE KEUS VOOR HET KWAAD!

En God kan het kwaad nu eenmaal niet toelaten want dan zou Hij niet goed en Heilig meer zijn, geen God meer zijn… en Hij IS een Heilige Goede Vader voor Zijn kinderen.

PHARMA = (grieks) PHARMA’KEIA = TOVERIJ.

En onze tegenwoordige artsen, verzorgenden, verplegers etc zijn de ONWETENDEN die OPGELEID EN ONDERWEZEN zijn door de machten der aarde, de “elite”, om de RITUELEN (handelingen) en DIAGNOSES = het oordeel der mens, (spreuken,bezweringen) op te leggen!

Elk zogenaamde medicijn komt met bijwerkingen nota bene (dood en verderf) en de reden hiervoor is omdat de basis, het fundament van deze middelen, voortkomt uit de AFVALLIGE STOF (koolstof), en gebaseerd is op petroleum. (hier schreven we eerder al een artikel over, zie “geheimenissen onthuld” onder het artikel “aard van het BEESTje”)

Het is letterlijk het fysieke bewijs van de afvallige kwade satanische macht, oftewel satan. (de afvallige lucifer)

Medicatie van de pharma, van PHARMA’KEIA, is gebaseerd op petroleum = koolstof

Grafeenoxide = koolstof

Aardolie/brandstof = koolstof

De afvalstoffen van het verbrandingsproces van spijsvertering = koolstof

Zien jullie al?

Hierin wordt de mens meer en meer vervuild en onrein in het vlees en wordt ook hun geest meer en meer vervuild, zowel letterlijk als figuurlijk en zowel geestelijk als fysiek.

Wees dan voorzichtig en toets en onderzoek waar je je mee voed want het is de geest welke zich manifesteert door en in het vlees!

De kruidengeneeskunde en kennis van de heilzame werking van de NATUUR die ons van GOD gegeven is was DE GROOTSTE REDEN waarom veel wijze en verstandige mensen uitgemoord werden door de ZOGENAAMDE KERK… de satanische religie! Hierin herken je het kwaad zoals men aan de vruchten de boom herkend.

Na het uitmoorden van deze wijze verstandige mensen, en dus de kennis van natuurheling en kruidengeneeskunde, werd de PHARMA geïntroduceerd als VERDIENMODEL, het grootste satanische systeem dat de mensheid compleet van God gebracht heeft, diep geïndoctrineerd en vermoord/geofferd heeft.

Een systeem welke mensen KUNSTMATIG ziek houdt en slechts af en toe iets beter laat voelen door bepaalde delen in de hersenen te verdoven met hun gif.

Dit zorgt ervoor dat er steeds meer SLACHT-OFFERS ontstaan en dat het tegenwoordig al haast “normaal” en “standaard” is dat ieder mens een ”levens”lang abonne-ment (ment = leugen (latijns) ) bij de pharma heeft lopen waarvoor men zeer duur betaald, letterlijk en figuurlijk/ fysiek en geestelijk.

Voor één klacht wordt een op-lossing aangeboden waardoor ongemerkt 7 klachten terugkomen, de “bij-werkingen” van een zogenaamd middel van “genezing”, het is letterlijk bedrog en leugen!

Pharma is Grieks voor TOVERIJ en toverij wordt in Gods Woord beschreven als het kwaad en waarschuwt dat ieder vervloekt is die er gebruik van maakt en in de ban van deze toverij geraakt, gedoemd tot verderf en dood.

We zien velen om ons heen wegkwijnen in een SLACHT-OFFER-ROL, steeds meer depressief, ongelukkig, verbitterd en verhard worden, omdat ze geen deel kunnen nemen en zijn van de gezonde levende maatschappij, want zoals de natuur het ongezonde en zwakke uitstoot en zelfs dood, zo zullen de zwakkeren en zieken door deze wereld verstoten worden en (geestelijk) gedood worden.

het maakt ze hard en bitter dit is ook hoe het geweten dichtgeschroeid raakt en de liefde in het hart verkild vanwege de hardheid van de harten en door al het slechte waarmee ze “gevoed”/vergiftigd worden, zoals ook al voorspeld staat in Gods Woord (openbaring 18 vers 22 t/m 24)

BEKEER JE DAAR VAN! KEER JE HIER VAN AF!

De meeste doden vallen en ontstaan in het ziekenhuis

Kijk de cijfers er op na…

Mensen gaan naar de pharma met een ANGST en deze ANGST wordt maar wat graag bevestigd door de pharma, ze worden behandeld met (giftige) me-dika-menten en lopen hierbij vergiftigingen op wat hun lichamen irriteert, aantast, kapot maakt, en allerlei klachten en neveneffecten creërt… en DAT is waar mensen dood aan gaan of (”levens”)lang van moeten herstellen… niet van een zogenaamd virus, of één van de vele diagnoses die bedacht zijn door de kwade machten maar van de BEHANDELING VAN DE PHARMA en jullie GELOOF hier in.

En DAT is ook de reden dat NATUURlijke medicatie verbannen en belachelijk/ ongeloofwaardig gemaakt wordt.

Ooit gehoord van PLACEBO-EFFECT? het is niet de diagnose maar de ANGST (voor de diagnose) waar het lichaam naar gaat manifesteren.

JIJ bent ANGSTIG voor de dood… dit is zeer sterk!

JIJ GELOOFT hierin en jouw lichaam luisterd naar jou, hoort jou en manifesteert naar jouw GELOOF.

PLACEBO-effect werkt 2 kanten op.

Als JIJ GELOOFT dat het kwaad doet krijgt het kwaad macht over je.

Maar GELOOF je in het GOED, (welke God is, want God = goed en door het Voorbeeld en Leer van Jezus Christus is er REDDING, GENEZING EN BEVRIJDING) dan ontvang je het goede over je.

Want waar je in gelooft dat VOLG je (op).

Wie zijn leven lief heeft, maakt dat deze verloren gaat, maar wie zijn leven geeft om wille van Mij (Jezus Christus) die zal het behouden.

Bedenk toch aub dat de mens geschapen is naar het Evenbeeld van De God welke creëerde door Zijn Woord, zo ook creëerd de mens door zijn of haar woord, vooral als we er eensgezind in GELOVEN. (In de tong zit de kracht van leven en dood)

Besef dat PLACEBO-EFFECT twee kanten op werkt….waar men GELOOF in heeft is waar het vlees NAAR GAAT MANIFESTEREN!

Zeg 10 keer tegen iemand dat hij witjes ziet en hij wordt ziek! DIT GEBEURD NU, (ten tijde van een zogenaamde “pan-demie”) OP GLOBALE WIJZE DOOR MASSA HYSTERIE.

De mens die GELOOFT in de religie van de pharma, de toverij, en NIET in Jezus Christus De Verlosser, Bevrijder en Geneesheer.

ZIE DAN! Hoe de mensen als slachtvee op de offertafels van de pharma wordt gelegd en zich gewillig overgeven als de SLACHT-OFFERS van de pharma’keia, de toverij!

Mensen worden massaal verminkt, afgemaakt en vermoord op de plaatsen waar men naartoe vlucht voor redding en genezing…

Vele vele levens worden ritueel opgeofferd aan het kwaad, aan satan, en daarmee wordt het kwaad dat over de wereld komt sterker en sterker gevoed.

Er is géén redding of genezing in toverij… alleen dood, lijden en verderf zoals we dat ook zien in de wereld om ons heen.

ZIE TOCH AUB MENSEN DAT JULLIE VLUCHTEN IN DE ARMEN VAN HET KWAAD, VAN satan, de VEROORZAKER VAN DIT KWAAD DAT HEERST, hij creeërt het probleem en doet zichzelf dan voor als de oplossing, als de “redder”. (anti-christ)

En de mensheid voed het door het ”leven” dat men gelooft te leiden wat letterlijk een sterven is dat men lijdt… momenteel massaal met vele vele levens en de levens van hun eigen (klein) kinderen.

Er wordt nu, onder andere, vooral naar ”de gevaccineerden” gekeken en gewezen omdat deze zich hebben laten inspuiten met een gif dat ernstige gevolgen heeft voor hun gezondheid.

Maar zelf vergeten mensen dat ze zich dagelijks volvreten en drinken met HETZELFDE gif en nanotechnologie als in de spuiten zit, naar DEZELFDE pharmaceut (PHARMA’KEIA/toverij) rennen voor hun redding en verlossing en letterlijk ALLES slikken en aannemen wat de artsen van “bovenaf” aan “richtlijnen” krijgen vanuit DEZELFDE satanische genootschappen.

Kijk welke gevolgen dit heeft gehad voor onze gezondheid de laatste paar decennia!

Zagen we in de jaren 60 of 70 obesitas? Nee, en als we het zagen vond iedereen het heel erg en werd er wat van gezegd, omdat ze ELKAAR NOG MOCHTEN WAARSCHUWEN, VERMANEN EN BEHOEDEN om ELKAAR in goede gezonde banen te leiden!

En kijk nu… wat heeft de “WEL”vaart, de luxe, status en gemakzucht met de mensheid gedaan?

Zien jullie het nog wel? Of zijn jullie teveel gefocust op wat de veelvoud aan mediums (media) ons laten zien door hun zwarte spiegels (BEELDschermen)?

Daar zit hem nou net de MISLEIDING telkens, of eigenlijk Afleiding, zolang jullie maar focussen op iemand die de afgrond in loopt zien jullie niet dat jullie zelf dezelfde afgrond in lopen…

Wat is de mens toch makkelijk te bespelen en manipuleren.

De televisie en mobieltjes is en blijft het focuspunt, het BEELD welke de macht is gegeven tot de mens te spreken en door heel de wereld aanbeden wordt, zelfs jullie kinderen worden geofferd aan dit BEELD.

JULLIE ZIJN JULLIE HELE LEVEN AL SLAAF… en wij waren net als jullie misleid en verdwaald maar JEZUS CHRISTUS heeft ons OPgehaald en OPgenomen in Zijn Koninkrijk… bevrijd, gered, genezen en verheerlijkt.

EN DAT willen wij ook graag voor jou!

GELOOF IN GODS WOORD, LEES HET NIEUWE TESTAMENT… HET IS WAARHEID WAT GESCHREVEN IS.

Kijk naar Jezus, hoe Hij leefde, wat Hij deed en VOLG Hem.

HIJ = REDDING, GENEZING EN BEVRIJDING…

HIJ IS DE WAARHEID, DE WEG NAAR GOD EN NAAR HET EEUWIG LEVEN.

Alleen Jezus Christus is De Weg uit deze wereld, dit satanische systeem waarin de mens gebonden is, het is Zijn Heilige volmaakte Geest welke jullie vrij kan maken. Hij maakt jullie vrij van de slechte eigenschappen waardoor jullie slechte keuzes met slechte gevolgen maken, van de banden met deze ondergaande wereld.

Neem Hem aub aan, erken en geloof dat Hij De Redder is, De Messias door God gestuurd en vraag Zijn Heilige Geest om leiding over je leven, dan zal Hij je weer reinigen en zuiveren, en ja ook louteren…

Hij zal je weer terug leiden naar LEVEN, naar jullie GOEDE oorsprong, naar onze Vader God, naar de hogere hemelen, het Koninkrijk Gods…

Zien jullie al? Hoe het onzichtbare zichtbaar gemaakt wordt voor hen die geloven en het ontastbare tastbaar voor hen die geloven?

In de wereld zien = geloven.

Maar in Gods Koninkrijk is geloven ZIEN…

Ik getuig hiervan want Hij heeft het aan mij gedaan.

Het is waarheid wat ik spreek en deel, neem het aub aan ter overdenking, toets en onderzoek en wordt verstandig… dan zult u stralen als de glans van het uitspansel. (daniel 12)

De taal van de pharmaceut/PHARMA’KEIA/toverij komt van de rooms-katholieke kerk en instituut, en deze stamt af van de babylonsche tijdperk waarbij de mens satan, het “zelf en ego”, ging geloven en volgen in plaats van onze God Almachtig.

Weet wiens taal en leer je spreekt, deelt en beleeft… aan de vruchten herkend men de boom, satan brengt het kwade oordeel (diagnose), ziekte, verderf, ondergang en dood… Jezus Christus brengt het goede oordeel, genezing, heling, vooruitgang en LEVEN.

Mensen weten niet beter omdat het hen geleerd is van jongs af aan door de SPELLing in het ONDERwijs wat door de richtlijnen van “bovenaf” wordt bepaald aan de hand van grammatica (grammaire = grimoire = het boek van toverij!) en de leringen van deze wereld. (ook de kerken en gemeenschappen zijn hierdoor misleid!)

Hier enkele alledaagse voorbeelden en hun ECHTE betekenis.

Latijns is de grondtaal van het huidige babylonische systeem, de katholieke religie, de valse profeet… zie de ware betekenis van “hun” taal…

De hele wereld is een toneel…

De vloek
van de pharma,
de toverij

pan

pan

Is de diagnose (oordeel) van de huisarts, ZIEKENhuizen, pharmaceut van onze Goede God gegeven of van satan, de heerser van deze vervloekte wereld?
WEET aan wie je je “zelf” en jullie geliefden overdraagt… 
Ze zijn de SLACHT-OFFERS aan en van deze vervloekte wereld die jullie zo gebonden, verdwaald en misleid houd!
JEZUS CHRISTUS GENEEST en BEVRIJD van de aardse vloeken en lasten.
In Hem is LEVEN en zonder Hem is dood.
Men denkt en gelooft een leven te leiden hier op deze gebroken vervloekte wereld maar het is slechts een sterven dat men lijd! Dit omdat ze het woord van de mens geloven en vertrouwen BOVEN Het Woord van God/Jezus Christus.
Ze rennen bij elk ongemakje naar de PHARMA’KEIA (toverij), de huisarts, het ZIEKENhuis, en nemen elk oordeel (diagnose) aan dat over hen uitgesproken word IN PLAATS van gewoon te geloven en vertrouwen op God en De LEIDING van De Heilige Geest van Jezus Christus.
Wij GETUIGEN van deze dingen omdat Hij dit aan ons heeft gedaan.
STOP met het normaliseren van ziekte, zwakheid en dood als DEEL VAN HET LEVEN want dat is het NIET…
Jullie zitten gebonden in een chronische SLACHT-OFFER-rol waar de wereld, satan, jullie in gebonden heeft… DAT is de vloek van de wereld… en jullie zogenaamde “christenen” zouden hier BEVRIJD en GENEZEN van moeten zijn maar er is géén geloof meer in… en géén vertrouwen…
En zo wordt het Waarheid wat geschreven staat dat wanneer Jezus Christus terugkomt… zal Hij nog geloof vinden? Dat in de einde der dagen het geweten dichtgeschroeid zal zijn en vele harten verkild.
Ze omarmen de vloek die hen tot ondergang leid en beweren soms zelfs dat het Gods “plan” is voor hen…
 
SLECHTE gevolgen komen voort vanuit SLECHTE keuzes door de SLECHTE EIGEN-SCHAPPEN van het vlees, de aard van het BEESTje… NIET van God, noch geleid door De Heilige Geest van Jezus Christus.
Want Dezen zuiveren, reinigen en louteren de man en vrouw van de slechte eigenschappen en vervullen ze met de GOEDE Heilige eigenschappen van De Heilige Geest van Jezus Christus en God Almachtig waardoor men weer GOEDE keuzes met GOEDE gevolgen maakt tot een GOEDE ONT-WIKKELING in wat gebonden WAS… tot bevrijding van de man en vrouw, tot bevrijding van de omgeving, tot bevrijding van de aarde en de Schepping Gods.
Eindelijk zullen De Lichten der wereld schijnen en het zout der aarde de aarde weer een GOEDE plaats maken door en in CHRISTUS JEZUS, geleid door Zijn Heilige Geest.
Als de “christenen” dat nu eens hadden kunnen geloven de laatste 2000 jaar, wat een aarde had het kunnen zijn… 
Gods toorn over het verwaarlozen en veronachtzamen van Het Offer van Zijn Zoon is groot…
Hij schonk Zijn Heilige Geest aan geheel de mensheid, en wat hebben ze er mee gedaan?
Er staat geschreven dat er in de einde der tijden een GROTE misleiding zal zijn en vanuit dit een GROTE afval wat leid tot GROTE verdrukking.
Jezus Christus bevrijd en red ons UIT deze grote misleiding door Zijn Waarheid en Zijn Heilige Geest welke ons UIT DE URE DER VERZOEKING LEID.
De antichrist kan zich openbaar stellen (en dat doet hij inmiddels al ontzettend duidelijk! Zelfs voor de ongelovigen te zien!) doordat DE WEERHOUDER, de kandelaar, het LICHT, wordt WEGGENOMEN van zijn plaats… NIET door een OPNAME maar door ONGELOOF EN OVERSPEL, DOOR AFVAL! (openbaring 2:4-5)
DE MISLEIDING IS AL ERG LANG GAANDE!
Bedenk dat satan alles 180graden omdraait tot misleiding van de mens… hij heeft de AFVAL waarvoor gewaarschuwd wordt in Gods Woord omgedraaid tot een “redding”, een OPNAME…
Toets en onderzoek (Gods Woord), keer terug naar de OORSPRONKELIJKE betekenis van Het Woord geleid door De Heilige Geest van Jezus Christus, en uw kennis zal vermeerderen.
De geheimenissen Gods welke verborgen zijn gehouden tot de einde der tijden worden nu geopenbaard.(Daniël 12)
 
Lezen:
Markus 5: 25-29 (”VEEL geleden had door het TOEDOEN VAN DOKTERS.. GEEN BAAT.. VEELEER ERGER GEWORDEN…”)
Openbaringen 2: 20-23 (”van ZICHZELF zegt…ongemoeid haar GANG LIET GAAN…HEN DIE OVERSPEL MET HAAR PLEGEN IN GROTE VERDRUKKING als zij zich NIET BEKEREN…’)
Openbaring 18: 3-5 (”ALLE volken…GA UIT HAAR WEG, Mijn volk, opdat u GEEN deelhebt aan haar ZONDEN, en opdat u NIET van HAAR PLAGEN zult ONTVANGEN.”)
Openbaring 18: 22-23 (”door uw toverij (PHARMA’KEIA/pharmaceut) immers werden ALLE naties MISLEID”)
Jeremia 25: 10-11 (”dan zal HEEL DIT LAND worden tot een PUINHOOP, tot EEN VERSCHRIKKING.”)
 
Latijns-nederlands vertaling
pharmac eut = neem het medicijn
me dikament = ze zullen mij vermoorden
me dika ment = lieg tegen me
tu mor = je sterft

Revelations of Jesus Christ ministries legt goed uit in welke leugen de mensheid leeft, leer van onze amerikaanse broeder welke uitverkoren is om Gods geheimenissen te onthullen zoals beschreven staat in Daniël 12 en als wachter op de muur fungeert.

 

The whole world is a stage part 1:

The whole world is a stage part 2:

https://youtu.be/bzGb70ZX5fw?si=WyyufayQbfa2_6LQ

 

The whole world is a stage part 3:

The whole world is a stage part 4:

Enter = binnenkomen
Tain = behouden
Ment = leugen
Enter-tain-ment = het binnenkomen en het behouden van de leugen.
 
WAAR denken jullie dat het ENTREEgeld van deze SATANISCHE ENTER-TAIN-MENT en soortgelijke festivals (feast-evills) naartoe gaat en voor gebruikt wordt?!
Je KAN daar toch NIET aanwezig zijn en je NIET beseffen dat je de satanische genootschappen, de kwade en slechte heersers van deze wereld, sponsort en steunt met jouw geld, jouw tijd, jouw energie en jouw leven?!
Wie hier voor kiest, kiest WELBEWUST voor satan en is medeschuldig aan ALLE KWAAD dat voortkomt en gedaan wordt aan onschuldige kinderen wereldwijd… Want het wordt GESPONSORD van JULLIE GELD VOOR JULLIE “VERMAAK”.
En dan nog vragen mensen zich af waarom ze lijden en sterven…
Bedenk dat SLECHTE KEUZES ook SLECHTE GEVOLGEN hebben, en niet alleen voor de mensen die ze maken maar ook voor hun directe omgeving en “geliefden”.
Want WAAR JE MEE OMGAAT WORDT JE DOOR BESMET.
Blijf aub weg van deze satanische feast evills, als je EEUWIGE ziel je lief is en dat van jouw geliefden.
In Naam van Jezus Christus verbreek ik alle kwade machten en demonen die zich manifesteren door de beelden hier gedeeld.
De scheiding wordt zichtbaar, tussen de bokken en de geiten.
Het ongeziene wordt zichtbaar en het kwaad manifesteert zich ZICHTBAAR voor ieder te ZIEN….
ZIE!
Ps, “christenen” die naar dit soort gelegenheden gaan zijn GÉÉN christenen maar valse en leugenachtige mensen die nog erger en slechter zijn dan de onwetende ongelovigen… Hun loon wacht op hen in gehenna.

Feast – evills

Festivals

 
(Onderstaande tekst is gekopieërd)

𝐙𝐢𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐛𝐥𝐢𝐧𝐝 𝐞𝐧 𝐡𝐨𝐫𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐝𝐨𝐨𝐟 𝐳𝐢𝐣𝐧.
Deze tekst van Jezus kwam in mij op toen ik vandaag filmpjes en foto’s kreeg toegestuurd over Defqon. Het festival wat aankomend weekend staat gepland en waar duizenden (ook gelovige) mensen op af komen.
De rode draak/satan, de hoer van Babylon bekleed met purper, een satanische tempel en het beest op de troon met aan beide kanten een demon, het is allemaal onderdeel van het hoofdpodium geweest de afgelopen edities. The Holy Terror Sitdown, waarbij ‘avondmaal’ wordt gevierd, is niet zomaar een geinig onderdeel. Dit is in en in satanisch en heeft een ongekende occulte invloed. De prijs van het toegangsticket (€100,00 – €300,00) is niet de enige prijs die je betaalt. Zonder dat jij je er misschien bewust van bent, wordt er op deze wereld strijd om jou (en je kinderen!) gevoerd. Dansen met de duivel, letterlijk in dit geval, heeft consequenties. Angst, dood en verderf. Daar is de duivel op uit. Exact tegenovergesteld aan het Leven wat onze Liefdevolle God voor de mens heeft bedoeld. Wat ervaar jij bij het zien van de beelden? (Zie onder dit bericht de links naar 2 filmpjes) Besef je wat hier gebeurt? Doorzie jij de diepere laag hierachter?

‘𝘈𝘤𝘩 𝘫𝘰𝘩, 𝘸𝘦 𝘻𝘪𝘫𝘯 𝘻𝘦𝘭𝘧 𝘰𝘰𝘬 𝘫𝘰𝘯𝘨 𝘨𝘦𝘸𝘦𝘦𝘴𝘵’.
‘𝘖𝘤𝘩 1 𝘸𝘦𝘦𝘬𝘦𝘯𝘥 𝘪𝘯 𝘩𝘦𝘵 𝘫𝘢𝘢𝘳, 𝘥𝘢𝘵 𝘬𝘢𝘯 𝘵𝘰𝘤𝘩 𝘯𝘪𝘦𝘵 𝘷𝘦𝘦𝘭 𝘬𝘸𝘢𝘢𝘥’.
‘𝘈𝘩 𝘻𝘰𝘪𝘦𝘵𝘴 𝘮𝘰𝘦𝘵 𝘵𝘰𝘤𝘩 𝘦𝘦𝘯 𝘬𝘦𝘦𝘳𝘵𝘫𝘦 𝘬𝘶𝘯𝘯𝘦𝘯’,
‘𝘓𝘦𝘷𝘦𝘯 𝘦𝘯 𝘭𝘢𝘵𝘦𝘯 𝘭𝘦𝘷𝘦𝘯, 𝘪𝘦𝘥𝘦𝘳 𝘻’𝘯 𝘥𝘪𝘯𝘨’.
Met zulke uitspraken wordt pijnlijk duidelijk dat vele (ouders) zich niet realiseren wat er hier op het spel staat.
Wees niet ziende blind en horende doof. Besef waar het om gaat en bescherm jezelf en je kinderen, zoals past bij je verantwoordelijkheid als ouder. Doe alles wat in je macht ligt om te voorkomen dat jij of zij onder satans invloed worden geplaatst.

Als gelovigen zit het Koninkrijk van God wel in ons, maar wij zijn nog niet in het koninkrijk. Een groot verschil! Op deze aarde is de satan overduidelijk de wereldbeheerser. Bang hoeven we niet te zijn, waakzaam des te meer. Na Jezus’ wederkomst zal Hij regeren als Koning der Koningen. Tot die tijd is waakzaamheid geboden! 

‘Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi’ 1 Petr.5:8

 

https://www.dumpert.nl/item/6819207_b0c20e55

Waarom VERBINDING zoeken met elkaar NIET van God is.
INTEGENDEEL, het is de leer van lucifer, nu satan, en tegenwoordig populair gemaakt als de kundalini, grotendeels door de “new age” beweging.
Ook in vele kerken is deze listige SLANG binnengedrongen en heeft vele “christenen” die al GEBONDEN zitten in de ”ONCE SAVED ALWAYS SAVED”- doctrine, verleid en misleid.
Het zijn de mannetjes (en veelal ook vrouwtjes) die de kerken binnendringen en zelfs de huiskamers binnendringen en de “christenen” verleiden en misleiden met deze valse doctrines van de duivel. (vaak zijn het ook degenen die huiskamerkringen en samenkomsten motiveren en zelfs organiseren, je ziet ze dan af en toe andere mensen apart nemen waar ze even alleen mee praten, ze te CHARMEREN, om deze zwakke schapen te verslinden als wolven, deze zwakke schapen spreken daarna hetzelfde woord als de wolf en zo wordt de gemeenschap meer en meer verleid en misleid in deze valse duivels doctrine) (2 Timotheüs 3: 5-7)
Voornamelijk in de meer charismatische gemeenschappen (maar ook in ALLE andere gemeenten en kerken) die doorgaans MEER OPEN staan voor de geest….en tegenwoordig DE Heilige Geest van Jezus Christus nauwelijks nog (her)kennen en hierin GEEN onderscheiding meer kennen en blind zijn.
Ze zijn zoekende naar De Heilige Geest en hier speelt de duivel listig en sluw op in door ze gevoelige liedjes te geven welke hun gevoelige snaartjes bespelen en raken…er komen NEW AGE-“evangelisten”, gestuurd door satan, de kerken binnen en ook deze beginnen de gemeente te CHARMEREN (charming = betoveren!) en beïnvloeden met emoties, lieve fluisterende, vaak zielige, gevoelige, woordjes, en ze LIJKEN hele goede lieve en mooie mensen maar hun harten zijn duister en ze kennen Jezus Christus NIET en ze willen Hem ook niet kennen.
Ook in onze eigen gemeente is deze misleiding gaande en we proberen uit alle macht te WAARSCHUWEN, de ALARMBELLEN te luiden, de BAZUINEN te LUIDEN, maar er is geen ingang…ze willen of kunnen niet luisteren en De Waarheid is inmiddels een Steen des aanstoots geworden daar, onder andere door kwade geroddel onder hen…
Nu wordt zelfs van de kansel opgeroepen dat we als christenen en als mensen MEER moeten ”VERBINDEN” en juist hierin herken je de LEUGEN welke REGELRECHT IN GAAT TEGEN DE LEER VAN JEZUS CHRISTUS die ons leert dat wij NIET verbonden moeten zijn maar vrij moeten zijn om Hem te volgen.
Hij is niet gekomen om vrede te brengen maar het zwaard, en het Zwaard is Zijn Woord, De Waarheid….en de Waarheid is dat wat VERBONDEN is géén vrijheid geniet maar GEBONDEN is, Jezus Christus is gekomen om VRIJ te maken.
De kerken en gemeenschappen zijn al decennialang gebonden in hun eigen gebouwtjes, regeltjes, wetten, gebruiken en tradities…ieder hun EIGEN clubje…en nu roepen ze op nog MEER te VERBINDEN hierin, en zelfs met ELKAAR.
Dit zien we óók in de wereld gebeuren op dit moment, de ”one-world” religie die de satanische hogere machten der kerken aan het invoeren zijn, de NEW AGE is deel van deze beweging!! De list van de antichrist!
Het is EXACT HETZELFDE dat de NEW AGE ook al tijdenlang leert aan de volgers van deze OOSTERSE LERINGEN. (oosterse leringen dragen niet voor niets het symbool van de slang/draak!) (Openbaring 16: 12-13)
Het lijkt geen kwaad te zijn omdat het goed KLINKT, en vaak zelfs ontzettend lief en aardig als het vriendelijke oude vrouwtje met de prachtige glimmende appel, maar dat is juist de tactiek van de duivel om te verleiden!!
Hier een voorbeeld om praktisch en logisch in te laten zien waarom VERBINDING niet naar De Leer van Jezus Christus is:
We vormen een gemeenschap en we vormen een kring waarin we VERBINDING zoeken en maken met elkaar door de armen in elkaar te haken…en dan gaan we doen wat de Heer van ons verlangt.. we gaan Hem groot maken en prijzen en we gaan erop uit om Zijn evangelie te brengen… oeps, dat lukt niet… want we zijn VERBONDEN… dan maar proberen SAMEN te dansen voor De Heer om Hem groot te maken… wellicht kunnen we De Heer daar dan nog wat mee “entertainen”… (Amos 5: 21-24)
Ook hierin zijn we dan zo GEBONDEN dat we slechts cirkeltjes kunnen draaien met elkaar en uiteindelijk alleen dat nog kunnen… IN VICIEUZE CIRKELTJES DRAAIEN!! (zoals ze al decennialang doen, geen steek vooruit komen en maar blijven hangen onder aan het kruis in hun lasten en zonden)
Nu dan.. we gaan met onze gemeenschap in dezelfde kring staan maar dit keer VRIJ en NIET verbonden met elkaar… we gaan de Heer prijzen en groot maken! iedereen is vrij om dit op zijn of haar manier te doen…
We gaan erop uit om de blijde evangelie te brengen, iedereen kan uitstappen en doen wat de Heer van ons verlangt.
En het samen dansen?? Ook dat lukt een stuk beter wanneer we ONGEBONDEN zijn!!
HOED JULLIE GEMEENTEN VOOR DE WOLVEN IN SCHAAPSKLEREN, OOK SATAN HEEFT ZIJN “EVANGELISTEN” EN HIJ VERSCHIJNT ALS EEN ENGEL DES LICHTS!!
Je herkend ze aan hun taalgebruik, ze spreken dezelfde taal als de wereld, dezelfde taal als de valse doctrines en leringen van deze wereld, en ze spreken het TEGENOVERGESTELDE van wat Jezus Christus zegt als je GOED ONDERZOEKT WAT ZE ZEGGEN EN LEREN…
We hebben onze nieuwe “broeder” erop aangesproken en zoals de slang altijd doet, reageerde hij in eerste instantie emotioneel en zielig… Toen we niet voor deze manipulatie vielen werd hij uiteraard kwaad en opvliegerig en begon hij zijn ware aard te tonen door de woorden die hij sprak…hierin herkennen we de vijandschap…niet naar ons maar naar onze Heer Jezus Christus welke De Waarheid IS…onze liefde voor de mens zal niet verminderen..hoe vijandig ze ook zijn of doen…wij weten dat het de kwade machten zijn die hen (VER)BINDEN.
Onthoud aub mensen, lieve broers en zussen, niet iedereen die zichzelf een “christen” noemt en zich zo voor doet is er ook daadwerkelijk één, de geïnfiltreerde vijand SPEELT de vriend of broeder… de kerken en gemeenschappen zijn overspoeld met satans infiltranten… en ze worden met open, liefdevolle armen ontvangen en omarmd en zelfs op de kansel geplaatst…😪
Op deze manier zijn al vele DUIVELS de voorgangers geworden van kerken en gemeenschappen!!
LEER TOETSEN, ONDERZOEKEN EN ONDERSCHEIDEN VAN GEEST!!
Vermaan, behoed, onderwijs en ja, bestraf, elkander om de gemeenschap van Christus, de bruid van Christus, gereed te maken voor Zijn Komst. (Hebreeën 3: 13)
Voor velen is Hij al gekomen om de verloren schapen PERSOONLIJK te halen die door de valse herders verdwaald en verloren waren…(Ezechiël 34: 1-12)

Door ”VERBINDING”
gebonden,

de leer van lucifer
aan het Licht gebracht

 

 

Zeer uitgebreidde uitleg van de satanische agenda achter new age en wat het werkelijk inhoud:

https://youtu.be/LAQyVF7gjz0?si=9wCyOlUJjhJ2tM9w

 

 

Deel 1:

Deel 2:

Deel 3:

kundalini,
de
SCHIJNheilige
geest

 
https://youtu.be/Le2sFRZ021E?si=e240e3Ypskyh_54G

https://www.facebook.com/100001768804601/videos/932835944628979/

https://youtu.be/ZTJI–YOutM?si=Nm4ORgS3UPjRQsie

De new age CULT-UUR exposed! ERNSTIGE WAARSCHUWING!
De hedendaagse nieuwste en meest populaire religie komt van de cult van de new age, de religie van ZELFliefde en ZELFverhoging maar toch oproept tot “verbinding” in deze egoïstische en egocentrische beweging.
We zijn al erg lang in strijd tegen deze religie, deze cult van satan. Want het is de duivel zelf welke zich samen met zijn demonen vermomd heeft als “licht” en “liefde”, die als het lieve oude vrouwtje met zacht fluisterende woordjes komt om te verleiden, om de giftige appel aan te bieden.
zelfs in vele kerken en gemeenschappen is deze al toegelaten en omarmd.
Deze beweging is een zeer verraderlijke beweging welke rust en vrede verkondigd en beloofd maar het TEGENDEEL levert.
we hebben inmiddels al zoveel SLACHT-OFFERS van new age meegemaakt, gesproken en gewaarschuwd en STUK VOOR STUK hebben ze dezelfde KLACHTEN, lasten en bezwaringen.
Één keer is uniek, twee keer is toeval, maar vanaf de derde keer is het een patroon en het patroon dat wij zien bij de slachtoffers van de new age cult is ALTIJD hetzelfde:
hun “hoofd zit te vol” , te vol om een goed gesprek te voeren omdat ze geen informatie meer kunnen opslaan. Hierdoor kunnen ze niet langer leren, niet lezen, niet goed functioneren…het enige waar ze nog hun “rust en vrede” in vinden is in zichZELF, in hun EIGEN kleine bubbeltje, hun eigen kleine uni-versum waarin zij ZELF goden zijn, in een zweverige “spirituele” zombie-achtige staat van zijn.
Als gevolg hiervan worden kinderen, relatie, gezinnen, verwaarloosd en komt er onenigheid en stress (en het hoofd NOG voller).
Veelal kiezen ze dan ook voor zichZELF en verlaten hun partner en kinderen, de gebroken gezinnen van tegenwoordig stijgen de pan uit! En dat is exact wat satan wil, gezinnen kapot maken en het traditionele huwelijk tussen man en vrouw, de gezinnen, vernietigen.
Opvallend is ook dat het veelal vrouwen betreft, waarom? Omdat vrouwen nu eenmaal emotioneler en gevoeliger zijn en dus makkelijker te beinvloeden en verleiden, en zij op hun beurt verleiden de zwakke mannen die zich laten leiden door vleselijke gevoelens en emoties (hormonen)
Deze slachtoffers van new age zijn dan ook veelal ontzettend in de war, daardoor onhandig en onstabiel ( in het verkeer vaak ronduit gevaarlijk!), nerveus, depressief, neerslachtig… maar ze FAKEN vreugde, liefde en vrede voor de buitenwereld. (onder de mom “fake it till you make it”, maar dit is wederom een leugen van satan)
Ze zijn SCHIJNmensen geworden, en velen van hen erkennen dat ze gedeeltes van zichzelf zijn kwijtgeraakt en zichzelf verloren zijn en dat klopt, het is de vuile slang, satan, nu vooral bekend onder de naam “kundalini” welke hun bewustzijn heeft overgenomen, en dat verklaart ook waarom ze niet langer kunnen denken en vastzitten, ieder gebonden in hun EIGEN bol-werkje….
Zoals altijd komt het duister aan het licht en gelukkig zijn er inmiddels veel EX new agers die Jezus Christus, De Redder Gods, mogen ontmoeten en die zich afkeren van de new age omdat Jezus Christus hen, door Zijn Heilige Geest, heeft laten ZIEN en hen naar Waarheid heeft geleid.
En uiteraard komt satan dan ook weer met een oplossing, een “redding”, want hij kopieert alles van God gegeven omdat hij God wil zijn.
We zien dit continu weer, de kwade machten der aarde creëren een probleem waar veel mensen in vast komen te zitten en komen dan met hun zogenaamde “oplossing” welke in feite gewoon een verder verval is… vaak letterlijk een VAL.
 
HIER NU DE VOLGENDE WAARSCHUWING.
We zien en weten nu de slechte en kwade gevolgen van deze new age beweging, het grootste symptoom is een overvolle brein, het “hoofd te vol” en ze kunnen het niet langer bol-werken.
Dus wat bieden de kwade machten der wereld nu voor een “prachtige en vooral gemakkelijke oplossing”??
De mogelijkheid tot het “verlichten” van je brein door je breingegevens te transporteren naar een stukje externe technologie, een soort van externe harde schijf waar je je gedachten, gevoelens, en geheel de inhoud van je geestelijk wezen in op kan slaan zodat je weer wat “rust” en “vrede”in je bolletje krijgt en de “brainfog” vermindert….
DIT IS EEN LEUGEN EN EEN VERADERLIJK PLAN VAN SATAN om jouw brein, je ziel, en geheel je wezen te stelen en op te slaan in zijn ARTIFICIELE wereld van technologie waar je NOOIT WEER UIT KOMT en NERGENS MEER controle over hebt.
Voor EEUWIG gevangen in een onsterfelijk SYSTEEM van satan!!
(deze technologieën bestaan al langer en worden al lange tijd experimenteel en listig op de mensheid getest door de kwade machten die heersen over de aarde zoals oa de pharma keija (toverij), zie afbeeldingen)
zien jullie nu de agenda van de satanische machten van deze aarde? worden jullie niet al ontzettend lang en steeds een stukje meer VAST gezet en GEBONDEN in het systeem van deze wereld?
Het “leven” dat jullie denken te leven is al lang niet meer het leven dat God geschapen heeft…..want zoals altijd KOPIEERT satan alles en MISVORMD het naar zijn evenbeeld….hierdoor is het leven van God gegeven nu een langzaam sterven geworden….WAAROM?? EN WAAROM ZOU EEN LIEFDEVOLLE GOD DIT TOELATEN??
omdat onze liefdevolle God de mens, jullie, de vrijheid van keus en de vrije wil gegeven heeft…zonder dat zouden jullie slaven zijn zoals jullie nu de verre slaven zijn van deze wereld zijn door jullie EIGEN SLECHTE KEUZES die jullie maken vanuit de slechte eigenschappen, de aard van het BEESTje en deze hebben SLECHTE GEVOLGEN.
Het is hierdoor dat jullie als mens het kwaad, satan, de macht over deze wereld hebben gegeven, al eeuwenlang!!
door alles wat hij jullie aanbied te genieten, te verlangen, te behoeven, lusten en begeren heeft hij jullie al eeuwenlang in de tang en het is Jezus Christus die jullie daaruit probeert te redden door Zijn Woord, Zijn Leer, Zijn Voorbeeld en Zijn Heilige Geest….VOLG HEM en leer over Hem!
 
Geef Hem jouw leven en geef je “leven” in deze wereld op! Geef je “ZELF” op!! want jouw “zelf”, jouw “ik”, en jouw “eigen” is NIET langer de oorspronkelijke goede mens welke God Almachtig geschapen heeft maar is geworden als het BEEST naar de aard van het BEESTje…en ja, ook JIJ die bent gaan geloven dat je “best wel goed bent”, ook JIJ bent corrupt geraakt met de slechte in-vloedingen van deze wereld waardoor je slechte eigen-schappen zijn ontstaan.
Het is niet voor niets dat Gods Woord ons waarschuwt dat wij ons “eigen ik”, ons VLEES af moeten leggen als oude vervuilde kleding!!
“HIER IS DE WIJSHEID, wie verstand heeft, laat hij HET GETAL VAN HET BEEST berekenen, want HET IS EEN GETAL VAN EEN MENS, en zijn getal is 666” (openbaring 13: 18)
“de toorn van God word geopenbaard vanuit de hemel over ALLE goddeloosheid en ongerechtigheid van de MENSEN, die De Waarheid en ongerechtigheid ONDERDRUKKEN.
Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het immers geopenbaard.
Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn Eeuwige Kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij NIET te verontschuldigen zijn.”
voor vragen of verdere uitlegging stuur gerust een bericht of mail.

Brain tech,
sience behind new age
EXPOSED

Mattheüs 7: 13-14 

Gaat in door de enge poort, want wijd is [de poort] en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.

Lucas 13: 24 

Hij zeide tot hen: Strijdt om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen.

Mattheus 7: 21-23

Niet alle mensen die Here tegen Mij zeggen, komen in het hemelse Koninkrijk. Want daar komt u alleen als u doet wat mijn hemelse Vader wil. Op de dag van het grote oordeel zullen velen tegen Mij zeggen: “Here, wij hebben in uw naam geprofeteerd.

 

 

Waarschuwing voor alle volgers die zo makkelijk verleid worden tot het volgen van zo ongeveer alles…
Nu is NUMEROLOGIE weer actueel en populair… zelfs onder veel “christenen”.
numerologie vindt zijn oorsprong in de leer van de gevallen engelen en de satanische genootschappen die deze leer populair maken op vele slinkse manieren. 
Het is bedoeld om mensen te misleiden, te binden en te beperken om obsessief te worden bij het zien van getallen, dit zijn de afleidingen van de gevallen engelen daarom worden veel van deze getallen ook engelen getallen genoemd. Besef aub. dat lucifer, nu satan maar tegenwoordig ook ”kundalini” genoemd, zich VOOR DOET als een engel des lichts en liefde met het doel te misleiden en te bedriegen want hij is de vader der leugens.

Keer je af van deze valse leer en obsessie en keer je tot Jezus Christus, Zijn Leer en Voorbeeld.. 

Jezus roept ons op om ons over te geven aan Zijn Heilige Volmaakte Geest..

Dan zal Hij jouw leiden tot het Ware Leven naar Zijn Evenbeeld..

numerologie

de
vrill-society

Verlustig je
NIET aan deze
verleidelijke
SCHIJNselen!

 
Deze vrill-society waren en ZIJN een satanische genootschap die ten tijde van de tweede wereldoorlog samen werkte met de occulte wetenschapsonderzoeken van Hitler genaamd hydra…..het zijn heksen die in direct contact staan met GEVALLEN engelen…satan dus….
De technologie welke Hitler heeft ontvangen van de “geheime beschaving” op antarctica onder leiding van “the master” is gestolen door Amerika en word al decennialang gebruikt om de agenda van de ANTICHRIST uit te voeren…..dit zien we nu overal om ons heen…mede door w.e.f.
Laat je NIET verleiden door de aankondiging van hun “schone verschijning”….het zijn satanische heksen, de hoeren van de gevallenen….
De reden van hun lange haren komt vanuit dezelfde oorsprong als waarom veel vrouwen vroeger JUIST hun verleidelijke lokken BEDEKTEN….
Het waren namelijk de GEVALLEN engelen welke zich verlustigden aan de vrouwen der mensen welke zij herkenden aan hun prachtige lange haren…..
Deze satanische heksen van de vrill-society en ver daarvoor waren de hoeren, de zogenaamde “orakels” van de gevallenen engelen en deze HOERERIJ met satan is al begonnen in het vroegere babylon 🤮🤮
Als gevolg van de hoererij tussen de vrouwen en de engelen werden er gruwelen geboren die de mensheid tot ondergang zouden brengen….hierdoor werd God vertoornd en kreeg spijt dat Hij de mens geschapen had en is de zondvloed over de aarde gekomen…..
Noach was de ENIGE in die tijd die nog volmaakt was in zijn GENENratie….
en nu worden deze heksen, deze hoeren van satan, wéér populair gemaakt…..en het zal zijn als in de dagen van noach…..😪🤮😡
De tijd en de moeite waard.
Toets en onderzoek aub..
Spreuken 15: 24 ‘het pad TEN LEVEN leid voor de VERSTANDIGEN OMHOOG, om de hel (hier) beneden te ontwijken’

https://youtu.be/-6qWoiQaJdo?feature=shared

 

queer = alien = buitenaards = gevallen engelen! (Zie afbeeldingen) de betekenis van het woord.
De invasie van de aliens, de “bodysnatchers”, de demonisatie, is al lang begonnen en mensen zijn te blind om het te zien.
De “queers” zijn letterlijk de manifestaties in het vlees door de invloeden (het in-vloeien) van de gevallen engelen!
Ze zijn bezeten door vele demonen welke zich manifesteren door hun vervoermiddel/instrument wat het menselijk lichaam is.
Het is slechts een vat dat gevuld is met De Heilige Geest van Jezus Christus of het is een vat gevuld met de gruwelen van deze wereld waarover satan momenteel heerst door de SLECHTE eigen-schappen van de mens waardoor men SLECHTE keuzes maakt welke SLECHTE gevolgen hebben die het kwaad zo ver gevoed hebben dat deze nu de heerschappij heeft over de aarde.
Mensen… de antichrist heeft zich geopenbaard en maar zeer weinigen zien het…
Het getal eens mensen = het getal van het beest omdat het de mens is welke tot beesten zijn geworden!
Als in de dagen van Lot, als in de dagen van Noach als in de dagen van SODOM EN GOMORRA.
Begrijpen jullie nu ook de promotie van de “aliens” en de hele “religie” wat daar omheen gepropageerd en geïndoctrineerd wordt?
Begrijpen jullie nu ook de new age-religie en de populaire oosterse leren waarbij de mens geleerd wordt je EIGEN MISVORMDE kwade en slechte eigenschappen te accepteren, respecteren en omarmen? En hoe ze de mens leren óók de MISVORMDE slechte eigenschappen van anderen maar te accepteren en respecteren? 
Eenieder die mag zijn zoals ze MISVORMD zijn door (subliminale) beïnvloedingen van de kwade satanische machten die, dankzij dat soort “spirituele bewegingen” , meer en meer in kunnen vloeden in de mens, omdat de mens zich door deze satanische oosterse leringen open stelt voor gevallen engelen…
Bij de OGENSCHIJNLIJK “onschuldige” poses van yoga waarbij de mens houdingen aangeleerd krijgt om beSODOMieterd/gepenetreerd/be-in-vloed te worden door de gevallen engelen, door de SLANG/DRAAK “kundalini”.
DEZELFDE slang als uit het hof van eden en ook daar al de mens verleidde tot be-in-vloeding en hierin het verderf, ondergang en de eeuwige dood.
Oosterse leringen dragen NIET VOOR NIETS het SYMBOLIEK van de slang/draak.
Het is deze, wat tegenwoordig populair gemaakt is als de “kundalini”, welke zich wéér wil nestelen in de moederschoot van de vrouw, de levengevende, om wederom haar bewustzijn en de bewustzijn van de mens in het algemeen tot het kwade en het slechte te be-in-vloeden.
Het zaad van de slang in de mens, de slechte eigenschappen naar het aard van het BEESTje welke ieder mens, geheel de mens, in corruptie en conflict brengt TEGEN al het GOEDE van God, van Jezus Christus, de GOEDE eigenschappen naar het Evenbeeld van onze Vader.
ZIEN jullie nu? Hoe al de religies, al de “spirituele” bewegingen die een andere leer brengen dan Jezus Christus stuk voor stuk DEZELFDE valse indoctrinatie brengen om hetgeen DAT WAS weer terug te brengen naar WAT ZAL ZIJN? De aanbidding en opoffering van jullie levens en lichamen aan de valse kwade en slechte gevallen engelen die zich VOOR DOEN als engelen des lichts…
ZE KOMEN ALLEMAAL UIT EEN EN DEZELFDE SATANISCHE BRON! of eigenlijk AFGROND!
Trap NIET in deze valse zachte lieve fluisteringen van de listige sluwe slang! 
 
Wees waakzaam en toets ALTIJD NAAR WAARHEID! De WAARHEID = Jezus Christus en Zijn Leer en Voorbeeld.
Neem Jezus Christus aan mensen, erken Hem als De Waarheid, als Het Woord, en als Redder, ontvang Zijn Heilige Geest en laat je ZUIVEREN, REINIGEN en LOUTEREN van AL de onreine en slechte misvormingen en eigenschappen van de kwade machten.
 
queer = vreemd
vreemd = foreign
foreign = buitenlands
buitenlands = alien
alien = buitenaards wezen
sodomie = term voor niet reproductieve seks waaronder anale penetratie, bestialiteit en orale seks
Is het jullie ook opgevallen dat het woordje MAGISCH of MAGIE tegenwoordig wel heel erg populair is?
Op ZOWEL DE MULTI-MEDIA alswel veel “bepaalde bewegingen” op “SOCIAL”-MEDIA zoals onder andere op Facebook.
Heel veel “magische” momenten, “magische” woorden, “magische” gebeurtenissen.
Valt het jullie ook op? 
En bemerken jullie ook uit welke bronnen (of eigenlijk één en dezelfde bron, want ze dienen allen hetzelfde “magische” doel) deze “INSPIRATIES” (= in the spirit) komen?
Veelal zijn het dezelfde bronnen welke ZELFliefde prediken. 
Het uni-versum aanbidden en eren (uni= godin, versum= tegen).

Het zijn de bewegingen welke dualiteit ontkennen en streven voor eenheid in zowel licht als duister (yin-yang, ”as above, so below”, zonder kwaad geen goed en andersom) een eenheid in zowel goed als kwaad en VERBINDING zoeken in deze dingen en hiermee dus ook het kwaad in stand houden en zelfs voeden.

Dit is de leer van de misleidende slang om het kwaad, het duister, te blijven GOEDKEUREN…

Dit is de leer van de ondergang…

De leer van de satanische genootschappen zoals illuminatie, skulls and bones, vrijmetselarij, esoterische en antroposofische bewegingen. Deze komen allemaal uit dezelfde bron.
Tegelijkertijd zien we dat hekserij en magiërs ook ineens steeds populairder worden.
Zowel de MULTI-MEDIA alswel veel SOCIAL-MEDIA zijn hier erg actief mensen mee te indoctrineren, het “normaal” te maken, en veel mensen trappen hier in.
Vandaar deze liefdevolle waarschuwing hier…
satan gaat rond als een briezende leeuw… Zoekende wie hij verslinden kan…
Herken de slang aan zijn lieve fluisterende zachte stem welke zich VOOR DOET als een engel des lichts…
het is het “lieve oude dametje” met de giftige appel!
Wees gewaarschuwd!
ER ZITTEN ERG VEEL STIEKEME SATANISTJES EN LUCIFERIAANTJES op social media en daarbuiten…
Aan hun leer herken je de bron… aan hun vruchten herken je de boom.
 
Ze leren bijvoorbeeld ook dat LICHT NIET KAN BESTAAN ZONDER HET DUISTER, het één kan niet zonder het ander…
Is dat serieus waar de mens in getrapt is?
Denken jullie echt dat zonder het duister geen licht kan zijn? Vertel me dan hoe het duister zijn intrede doet in het licht… Hoe treed het donker het licht binnen?
beantwoord deze vragen aub.
De mens is ernstig misleid…!
De duisternis is slechts DE AFWEZIGHEID van licht… Zoals het kwaad de AFWEZIGHEID van het goede is.
Zowel het licht als wel het goede kan heel goed bestaan zonder het duister of het kwaad. 
Sterker nog, het licht en het goede behoren ENKEL te bestaan want er behoort géén AFWEZIGHEID van beide te zijn.
De afwezigheid van zowel goed als licht heeft gemaakt dat deze wereld is zoals deze nu is.
Het is de afwezigheid van goed, welke het kwaad is, waardoor de wereld nu ter verderve gaat…
Want AFWEZIGHEID van het GOED is de AANWEZIGHEID van KWAAD… 
En de AANWEZIGHEID van goed is de AFWEZIGHEID van het kwaad… 
Deze twee zijn vijanden van elkaar, dat zien we zelfs in Gods creatie terug wanneer we de pluspolen (positief geladen elektronen van bovenaf) in de directe omgeving zetten van de minpolen (de negatief geladen elektronen van onderaf) , wat we dan zien is dat er SPANNING ontstaat van waaruit het valse licht gecreeërd wordt en is.
Het kwade heeft het goede niet nodig… Sterker nog, het kwaad hekelt en haat het goede (zie de reacties op de Naam van onze Goede Herder Jezus Christus, wat heeft Hij ooit voor kwaads gedaan dat Hij haat, spot en zulk een weerstand verdient? HIJ was en is enkel goed en licht) en het goede kan heel goed, beter zelfs, bestaan zonder het kwade.
Zonder angst om te vallen komt de mens hoger. Maar wie eenmaal angst heeft voor hoogtes zal altijd weerstand ondervinden van deze angst.
Want angst is de afwezigheid van moed en durf.
Jullie zijn misleid…
Jullie zijn misleid te geloven dat het goede slecht is en het slechte goed en hiermee omarmen jullie je eigen verderf, ondergang en dood.
Onderzoek en toets de Leer en het Voorbeeld van Jezus Christus, alleen Hij kan de mens bevrijden van de vloek van toverij, de vloek van deze wereld.

De ”magische”
ondergang
der mens

”as above so below”